Find DC blandt titles med A1 Website Analyzer

Herunder ser du min første gæstepost, skrevet af Thomas Schulz fra Microsys, som bl.a. står bag det program der bruges her. Jeg bruger selv programmet af og til, og synes det indeholder flere gode værktøjer, omend det er lidt teknisk. Derfor har jeg også valgt at bringe dette indlæg. Ordet er hermed givet til Thomas.

Udskriv printervenlig version